Skola och trygghet höjdpunkter i tältet

Onsdagen i OFFENTLIGA AFFÄRERS tält inleddes med ett panelsamtal om trygghet och kittet i samhället och fortsatte med diskussion om framtidens skola.
Får en skola se ut hur som helst, var rubriken. Huddinge kommun stod i centrum, en växande kommun som fördubblat sin befolkning sedan 70-talet. Huddinge samhällsfastigheter stod för arrangemanget.
Mia Bergström, lokaplaneringschef, Huddinge kommun, betonade funktionaliteten i skolan.
– Den ska vara så konstruerad att mobbning kan upptäckas, men också så att mobbning kan undvikas, exemplifierade hon.

Trygghet – ett vitt begrepp
Dessförinnan samtalade en bred panel om tryggheten i samhället mot bakgrund av människors upplevelse.
Trygghetsbegreppet är en påse som man kan fylla med mycket, konstaterade Hans Wallmark, försvarspolitisk talesperson i Moderaterna. Emil Broberg, 3:e vice ordförande i SKL sa att trygghet är en upplevelse hos varje medborgare.
Parallellt med akuta åtgärder mot våld, hot och organiserad brottslighet måste det långsiktiga arbetet för ett sammanhållet samhälle intensifieras, var panelen enig om.
Wanja Lundby Wedin, vice ordförande i kyrkostyrelsen i Svenska kyrkan, betonade civilsamhällets roll. Trossamfunden får inte exkluderas i det arbetet, vilket SKL:s representant, Emil Broberg, höll med om. Heike Erkers, Akademikerförbundt SSR:s ordförande efterlyste en socialpolitisk vision från politisk håll. Hon bollade över frågan till Hans Wallmark.

Inrikes och utrikes
Han höll med om att det finns en inrikes säkerhet och trygghet och en utrikes. Områdena kan lära av varandra. Tydlighet är viktigt. Att ta avstånd från våld och hot, till exempel Putins ockupation och krig. Men det betyder ju inte att det är det ryska folket som vi tar avstånd från.
Hans Wallmark tycker det är viktigt att skilja på den lagstiftande delen, där han ingår som riksdagsledamot, och den civila delen av samhället. Båda behövs och Heike Erkers (på bild på förstasidan) menade att man kan göra mycket tillsammans också.

Gängkriminalitet
Under onsdagen samtalade en kunnig panel om gängkriminalitet och hur samhället kan få bukt med den. Sara Kleijsen Åhlander, Avdelningschef i Rosengård på Socialtjänsten i Malmö Stad, lyfte fram allt det positiva som görs av ideella krafter i civilsamhället. Bilden av Rosengård är felaktig och det förebyggande arbetet måste fortsätta och intensifieras.
Om detta var även övriga i panelen rörande överens, även polismästaren i Stockholm, Jan Evensson. Han menar att när polisen kommer till en akut insats i syfte att stävja våld så är det för sent, samhället har misslyckats. ”Vi i polisen ska göra allt vi kan, givetvis, men det förebyggande arbetet är minst lika viktigt och där måste alla goda krafter vara med”, menade Evensson.
En präst deltog också i samtalet, Nils Åberg, Stiftsadjunkt i Svenska kyrkan, Västerås stift. Han betonade det nystartade samarbetet mellan fem stora svenska ideella organisationer, Svenska kyrkan, Röda Korset, Rädda Barnen, Riksidrottsförbundet och Forum. Dessa ska ta gemensamma tag på alla plan i ett gemensamt arbete för medmänsklighet och inkludering.
Carl-Martin Lanér, Kommundirektör i Karlskrona kommun, instämde i att det förebyggande arbetet är viktigt. Det räcker inte med myndighetsbeslut och polis utan föreningar, trossamfund och hela den ideella sektorn måste delta.