Skolan behöver samarbete på riktigt

Insatser för att stärka läraryrket, bättre fördelning av resurser och konkret samarbete mellan flera nivåer. Det är några förslag från OECD om vad svensk skola behöver.