Skolan kan lära av ledarskapet i näringslivet

Landets rektorer har ett otydligt mandat och en splittrad arbetssituation där pedagogiken ofta får stå tillbaka för administrativa uppgifter. Det var en slutsats som drogs av Näringslivets forskningsberedning förra året. Nu startar en ny granskning av rektors roll.