Skolan måste digitaliseras snabbare

Digitaliseringen av skolan går framåt, men alltför långsamt och ojämnt. Ska Sverige behålla sin konkurrenskraft måste den svenska skolans IT-mognad utvecklas snabbare.