Skolans digitalisering – hur ligger vi till?

Mycket arbete pågår för att utveckla skolan med digitalisering. Tillgången till infrastruktur är relativt god, men det strategiska arbetet och användningen av verktygen behöver förbättras.