Skolinspektionen granskar IT-användningen i skolorna

Skolinspektionen har under läsåret 2011/2012 tittat närmare på hur skolorna använder IT i några ämnen, och konstaterar att det ofta inte finns någon tydlig koppling mellan satsningar och hur IT används i klassrummen.