Skolkommissionen på fel kurs

Skolkommissionen föreslår ökad statlig styrning av huvudmännen utan att nämna statens nuvarande ansvar. De önskar samarbete utan att vilja lyssna. Nu måste förslaget på remiss, menar SKL.