Skolsköterskekongressen 2015

På Skolsköterskekongressen i Karlstad den 7 – 8 maj berättar vi mer om våra tryckta blanketter, vårt talträningsmaterial som är utarbetat av logoped Solveig Embring samt ramavtalet gällande barnvacciner. Välkommen till vår monter.

Temat för skolsköterskekongressen 2015 kommer att vara psykisk ohälsa och vaccinationer.

Aktuella ämnen och frågor som kommer att belysas är:

  • ADHD en modefluga
  • fetma
  • tidig pubertet
  • dataspelsberoende och dess påverkan på vår psykiska hälsa och våga fråga – börja prata.

Tuberkulos och vaccinationer kommer också att tas upp eftersom detta idag är efterfrågade ämnen.

Besök oss i vår monter på plan tre

I vår monter finns Ann-Christine Wahlberg, affärsansvarig för blanketter och specialprodukter, samt Susanne Söderholmen, produktionsansvarig för blanketter. Välkommen att besöka oss så får du veta mer om våra tryckta blanketter, specialprodukter och talträningsmaterial.

På torsdag 7 maj, träffar du Sahar Göthberg Projektledningschef på SKL Kommentus Inköpscentral som berättar mer om vårt ramavtal gällande barnvacciner.