Skolverket reducerar likvärdighet i skolan till ”etikettfråga”

"Skolverket har under lång tid, utan att det har ifrågasatts, kommunicerat att likvärdigheten i svensk skola har försämrats. Det är olyckligt att denna felaktiga bild har använts som utgångspunkt i direktiv till utredningar som syftar till att begränsa företagande i välfärden", betonar Mikael Witterblad, fil.dr. i nationalekonomi och ansvarig för välfärdspolitik.