Släpp loss vårdens innovationskraft!

Att samtliga 21 regioner var för sig ska utvärdera, validera och verifiera varje ny teknologi och metod har skapat ett byråkratiskt pussel som tar evigheter att lägga och som stjäl tid, pengar och energi från vårdens patienter och personal.

Det menar Therese Hazelius, Vd, branschorganisationen Swedish Labtech. Innovationskraften finns men implementeringen brister, anser hon.

Therese Hazelius.

För att mildra och på sikt lösa den vårdkris som är på väg vill Swedish Labtech därför bidra med ett antal förslag och tankar. Bland annat anser man att ny teknologi och nya metoder är en naturlig lösning på problemen med vårdköer och budgetunderskott.

Sverige har möjligheter
”Sverige har en välutvecklad it-infrastruktur och därmed bättre möjligheter än de flesta länder att implementera innovationer inom e-hälsoprojekt och diagnostiklösningar”, skriver Therese Hazelius i Dagens Samhälle.

Hon menar att implementering av ny teknologi och nya metoder inom vården måste stå utanför den dagliga verksamheten. ”Här behöver staten stödja regionernas innovationsarbete, både ekonomiskt och organisatoriskt”.

Swedish Labtech pekar också på att sjukdomar saknar geografiska gränser. ”Det är omöjligt att nå framsteg inom innovation om ansvaret enbart ligger hos regioner som saknar mandat utanför sitt eget geografiska ansvarsområde” fastslår Hazelius.

Tydligare samarbeten
Swedish Labtech förklarar också att deras medlemsföretag är beroende av tydligare samarbetspartners inom stat och regioner för att kunna leverera den bästa tillgängliga tekniken på kortast möjliga tid. ”Medlemsföretagen vet att deras tjänster efterfrågas, men de vet inte alltid hur de ska tränga igenom vårdbyråkratin”, skriver vd:n.

Slutligen påminner Therese Hazelius om att staten redan har en myndighet, Vinnova, som kan hantera och utlysa stora satsningar där upphandlingsunderlag och implementeringsstöd kan säkras tillsammans med regionerna. ”Regeringen behöver därför ge Vinnova i uppdrag att göra just det”.

Kan inte trolla
– Politiker kan inte trolla fram pengar, sjukhuschefer kan inte trolla fram personal, och personalen kan inte arbeta hur hårt som helst. Däremot är det fullt möjligt att utveckla både vårdmetoder och vårdsystem så att vi får mer vård för pengarna, förklarar Therese Hazelius.

Fakta
Swedish Labtech är en branschorganisation för företag inom diagnostik, analys, bioteknik och laboratorieutrustning. Läs mer på https://www.swedishlabtech.se/