Slopad kompensationsrätt för ingående moms vid representation för myndigheter

Regeringen har beslutat om en ändring i förordningen om myndigheters rätt till kompensation för ingående mervärdesskatt.