Slutbud i BRF-förhandlingarna mottaget

Medlarna i förhandlingen mellan SKL/Pacta och BRF har lämnat slutbud. Svar lämnas söndag kväll.