Slutförhandling om EU:S årsbudget för 2016

Efter att ministerrådet och Europaparlamentet tidigare under året antagit sina respektive läsningar för årsbudgetförslaget 2016 inleddes den 29 oktober ett s.k. förlikningsförfarande som pågår i 21 dagar och som kulminerar i fredagens förlikningsmöte.Mötet sker parallellt med Ekofin Budget. Sverige representeras av statssekreterare Max Elger.

Artikel på webbplatsen från Finansdepartementet