Slutrapport från uppdraget med nationell samordning för att främja en positiv supporterkultur och motverka idrottsrelaterad brottslighet 2015

Under 2015 har en nationell samordnare haft i uppdrag att stödja genomförandet av de åtgärder som följer av den nationella strategi som Svenska fotbollförbundet, Svensk Elitfotboll, Svenska Hockeyligan, Svenska Ishockeyförbundet, Svenska Bandyförbundet och Polisen undertecknade i juni 2014. I sin slutrapport redogör samordnaren för sitt arbete samt sina slutsatser och rekommendationer.