Slutspurt inför Paris: Pengarna, Forskningen och Folkhälsan.

SEMINARIUM Klimatsmart lunchsamtal @fores: Medverkande i samtalet är tre tunga svenska aktörer som inte alltid hörs i diskussionen: Anders Wallberg, UD, som sitter i styrelsen för Gröna Klimatfonden (delat med Jan Cedergren) och GEF, Global Environment Facility Joacim Rocklöv, medförfattare till IPCC:s klimatrapport Maria Nilsson, medverkar i Lancets Commission on health and climate change and … Fortsätt läsa Slutspurt inför Paris: Pengarna, Forskningen och Folkhälsan.