Små förändringar av vårdrelaterade infektioner

Vårens nationella mätning av vårdrelaterade infektioner visar att andelen vårdrelaterade infektioner ligger totalt på 9,6 procent. Det är en liten ökning jämfört med föregående år.