Småföretag drabbas när koldioxidskatten höjs


Små- och medelstora industrier behöver inte betala full koldioxidskatt. Men från och med nästa år vill regeringen slopa nedsättningen. Förslaget är illa genomtänkt och framförhållningen i förslaget är katastrofalt dålig, skriver Maria Sunér Fleming, ansvarig för energi- och klimatfrågor, och Torbjörn Spector, skatteexpert.