Småföretag vinnare på nya sjukskrivningslagen

Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll, debattartikel i Dagens Nyheter, 6 juli 2016.
Hälsoväxling. I morgon, torsdag, fattar regeringen beslut om att arbetsgivare ska få ekonomiska drivkrafter att minska långtidssjukskrivningarna. Vi har tagit åt oss av kritiken och inför en gräns för kostnadsansvaret, stärker skyddet för småföretagare och inför ett undantag för allvarligt sjuka, skriver socialförsäkringsminister Annika Strandhäll.