Småföretagare förlorare vid riggade upphandlingar


Höga krav i samband med offentliga upphandlingar gör att småföretagare hamnar i kläm. När Kurt Lindberg nådde omsättningskravet på 10 miljoner kronor ändrades det plötsligt till 15 miljoner och möjligheten att delta i upphandlingar försvann.