Smart industry – a strategy for new industrialisation for Sweden

Faktablad på engelska om regeringens satsning Smart industri.