Smartare inköp genom tidig dialog

Det behövs fler tidiga dialoger mellan offentliga inköpare och leverantörer. Därför erbjuder Konkurrensverket, SKL och Teknikföretagen ett nytt stöd till upphandlande myndigheter.