Smidigare att ta cykeln från 1 september

Från och med i dag inför regeringen nya regler som ska förenkla för landets alla cyklister. För att underlätta framkomligheten kan kommunerna nu besluta om cykelöverfarter där cyklarna har företräde, medan bilarna har väjningsplikt. Det blir vidare tillåtet att cykla på körbanan med breda cykelfordon.

Läs artikel: Enklare och smidigare att ta cykeln från 1 september

Näringsdepartementet,
1 september 2014