Snabb försämring av ekonomin för kommuner och landsting

Ekonomin för kommuner, landsting och regioner försämras framöver. Orsaken är att befolkningen ökar i snabbare takt än intäkterna.