Snabb ökning av klimatsmart kollektivtrafik

Landsting och regioner har sedan 2009 nästan fördubblat andelen kollektivtrafik som körs med förnybara drivmedel. Drygt 75 procent av kollektivtrafiken körs med dessa klimatsmarta drivmedel.