Snabba kostnadsökningar i kommuner och landsting

De preliminära boksluten för kommunsektorn visar en kostnadsökning på drygt fem procent. Intäkterna har också ökat, bland annat ersättningarna från Migrationsverket som ökat kraftigt.