Snabbspår en väg in i läraryrket

SKL, regeringen, Almega och lärarfacken har arbetat fram snabbspår in i läraryrket för nyanlända. Överenskommelsen ska tillvarata den kompetens många nyanlända har och kommunerna vill ha.