Snabbspår för vården en bra åtgärd

Sveriges Kommuner och Landsting har arbetat med regeringen, andra arbetsgivare och fackförbund om snabbspår för nyanlända till legitimationsyrken inom vården. Det är viktigt att nyanländas kunskaper tas till vara snabbare.