Snabbupphandlingen för barnvaccin är klar – kontrakt skrivet idag

SKL Kommentus Inköpscentral har slutfört snabbupphandlingen ”Vaccin enligt det nationella barnvaccinationsprogrammet 2017” som påbörjades i höstas. Idag, den 25 april, skrevs kontrakt med leverantörerna.

Snabbupphandlingen av barnvaccin är nu klar vilket innebär att det inte längre finns någon risk för en avtalslös mellanperiod.

– Det känns jätteskönt att det inte blir något glapp mellan avtalen och att vi genom upphandlingen har kunnat bidra till ökad patientsäkerhet, säger Arian Mandegari, Kategoriansvarig vårdrelaterad förbrukning och läkemedel på SKL Kommentus Inköpscentral, som varit med och genomfört upphandlingen.

Det anbudsområde som gäller pneumokockvaccin är dock fortsatt överprövat men kommer läggas till avtalet så fort det är färdigt.

Bra samarbete förde upphandlingen i hamn

Upphandlingen påbörjades i oktober när det uppdagades att risk förelåg för ett glapp mellan det gamla och det nya barnvaccinavtalet. SKI lyckades fullfölja arbetet på bara sex månader vilket Arian Mandegari tror beror dels på att de gjort sådana upphandlingar förut och snabbt kunde samla specialistkompetens, dels på det stora engagemanget hos berörda parter.

– Alla inblandade var verkligen snabba på bollen och ville hjälpa till. Den medicinska expertgruppen har varit fantastisk under hela arbetet och gjort tid för möten och samtal och samma stora samarbetsvilja har även funnits hos leverantörerna. Det har bidragit mycket till att det gått så pass smidigt, säger han.

Det nya avtalet för barnvaccin har täckning i hela Sverige och är klart för avrop den 2 juni.