Snåriga regelverk bromsar företagandet


Ökad dialog med företagen, tydligare mål och bättre regelanalyser. Det är saker som krävs för att myndigheter ska bli bättre på att förenkla för företagen. ”Dåliga regelverk leder till att det startas färre företag än vad som är samhällsekonomiskt önskvärt”, sade Johan Eklund, vd på Entreprenörskapsforum, under ett seminarium arrangerat av Näringslivets regelnämnd, NNR.