Snart dags för årets EA-värdering

Ekonomistyrningsverket (ESV) har beslutat om myndighets- och koncernfrågorna för EA-värderingen 2016. Myndighetsfrågorna kan börja besvaras i Hermes redan den 14 november. ESV har också beslutat om metod, tidplan och vilka myndigheter som omfattas och som är undantagna från årets EA-värdering.