Social hållbarhet och upphandling

Vilka skyldigheter har upphandlande myndigheter att ta hänsyn till social hållbarhet när de upphandlar? Vad säger EU och vad gäller internationellt? Åsa Edman, chefsjurist och Peter Nohrstedt, hållbarhetschef på SKL Kommentus har skrivit en artikel där de söker svaren på dessa frågor.

Artikeln är publicerad i en europeisk juridisk tidskrift som heter European Procurement and Public-Private Partnership Law Review. Här hittar du den