Socialförsäkringsavtal med Indien träder ikraft

Idag har regeringen fattat beslut om en ikrafträdandeförordning gällande det socialförsäkringsavtal som tecknats mellan Sverige och Indien, ett avtal som nu gör det lättare för svenskar att arbeta i Indien och för indier att arbeta i Sverige. Avtalet träder ikraft den 1 augusti 2014.

Pressmeddelande: Socialförsäkringsavtal med Indien träder ikraft

Socialdepartementet,
12 juni 2014