Socialförsäkringsavtal mellan Sverige och Sydkorea

Idag har regeringen fattat beslut om en proposition gällande konvention om social trygghet mellan Sverige och Sydkorea. Konventionen innehåller bestämmelser som samordnar de sydkoreanska och svenska systemen för lagstiftning om ålders-, efterlevande- och invaliditetspension samt sjuk- och aktivitetsersättning.

Pressmeddelande: Regeringen beslutar om internationellt socialförsäkringsavtal mellan Sverige och Sydkorea

Socialdepartementet,
13 mars 2014