Socialförsäkringsavtal undertecknat mellan Sverige och Filippinerna

Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll och Filippinernas representant Emilio S. de Quiros undertecknade idag ett socialförsäkringsavtal mellan de båda länderna. Socialdepartementet avser att lämna en proposition om godkännande till riksdagen under våren 2016.

Pressmeddelande från Socialdepartementet, Annika Strandhäll