Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll besöker Sydkorea

I Seoul mötte Annika Strandhäll hälso- och välfärdsminister Hyungpyo Moon. På mötet mellan ministrarna utbyttes erfarenheter om pensioner och föräldraförsäkring samt socialförsäkringsavtalet mellan länderna.

– På mötet blev det tydligt att Sverige och Sydkorea har mycket gemensamt och mycket att lära av varandra. Det gemensamma socialförsäkringsavtalet som träder ikraft i sommar är ett bevis för det allt tätare samarbetet mellan våra länder. Avtalet kommer att gynna såväl enskilda personer som företag, säger Annika Strandhäll.

Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll besöker Sydkorea

Socialdepartementet,
24 mars 2015