Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll deltar när franska socialförsäkringssystemet fyller 70 år

Tisdagen den 6 oktober deltar socialförsäkringsminister Annika Strandhäll i det franska socialförsäkringssystemets 70 års-jubileumskonferens i Paris, på inbjudan av Frankrikes social-, hälso- och kvinnorättsminister Marisol Touraine.

Pressmeddelande från Socialdepartementet, Annika Strandhäll