Socialpolitiska prioriteringar i EU diskuteras på ministerrådsmöte

Statssekreterare Pernilla Baralt deltar från Socialdepartementets sida när EU:s ministerråd för sysselsättning och socialpolitik möts i Bryssel den 9 mars. Förutom sociala frågor kommer mötet till stor del handla om sysselsättning och tillväxt.

Ministrar diskuterar tillväxt och jobbskapande i EU

Socialdepartementet,
4 mars 2015