Socialstyrelsen får uppdrag om insatser för förbättrad vård för personer med kroniska sjukdomar.

Regeringen har beslutat ge Socialstyrelsen i uppdrag att genomföra insatser för att förbättra vården för personer med kroniska sjukdomar. I uppdraget ingår bland annat att stödja implementeringen av nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder samt allmänna insatser som bidrar till en bättre vård för personer med kroniska sjukdomar.

För att genomföra uppdraget får Socialstyrelsen använda totalt 27 miljoner kronor under 2015. Uppdraget ska genomföras i samråd med Folkhälsomyndigheten, Livsmedelsverket och Myndigheten för vårdanalys. Uppdraget ska redovisas till Socialdepartementet senast den 1 juni 2016.

Regeringsbeslut: Uppdrag att genomföra insatser för att förbättra vården för personer med kroniska sjukdomar

Socialdepartementet,
24 februari 2015