Socialstyrelsen ska undersöka behov av stöd till föräldrar till barn med funktionsnedsättning

Idag har regeringen beslutat att ge Socialstyrelsen i uppdrag att undersöka behovet av föräldraskapsstöd för föräldrar och vårdnadshavare till barn med funktionsnedsättning samt ta fram kunskapsunderlag och metodstöd. Syftet är att skapa bättre förutsättningar för stärkt delaktighet och jämlikhet. I uppdraget ingår även att förbättra samordningen av insatser för flickor och pojkar med funktionsnedsättning.

Pressmeddelande från Socialdepartementet, Åsa Regnér