Sofia Wallström ska utreda kunskapsstöd och nationella riktlinjer

Regeringen beslutade idag om direktiv till utredningen ”Ökad följsamhet till nationella kunskapsstöd i hälso- och sjukvården”. Syftet med utredningen är att få fram förslag som kan leda till en mer jämlik och kunskapsbaserad vård.