SOU 2015:85

Bostäder att bo kvar i – Bygg för gemenskap i tillgänglighetssmarta boendemiljöer. Betänkande av Utredningen om bostäder för äldre (S 2014:10).

Rättsdokument, Statens offentliga utredningar från Näringsdepartementet