Sparandet runt nollstrecket trots en stark ökning av antalet sysselsatta

Det finansiella sparandet pendlar runt nollstrecket i år och kommande två år, trots att skatterna höjts med drygt 30 miljarder kronor och att antalet sysselsatta ökar mycket. Det svaga sparandet beror bland annat på kraftigt stigande utgifter till följd av ett stort antal asylsökande förra hösten. Efter 2018 blir överskotten större och når över 1 procent av BNP år 2020 enligt Ekonomistyrningsverkets prognos.