Spårbarhet och kontroll i blockkedjan

Blockkedjan är ett av världens hetaste teknikområden. Här är projektet som lyfter dess potential inom ett helt nytt område – spårbarhet och kontroll av livsmedel.

Hur löser vi problemet med livsmedel som saluförs under falsk flagg? Det är en av frågorna som diskuterats i projektet som inventerat blockkedjeteknikens möjligheter på marknaden.

SKL Kommentus har tillsammans med Axfoundation, SKL, Martin & Servera, och Kairos Future.

Hör hur vi i Sverige tar nästa steg för att skapa bättre spårbarhet, minska fusk och förbättra för människor och miljö.