Stadsmiljöavtal och ny förordning om stöd för att främja hållbara stadsmiljöer

Befolkningen i svenska storstäder växer kraftigt. För att fler ska kunna leva hållbart behövs täta städer med fungerande kollektivtrafik. Regeringen har därför beslutat om en förordning som ger kommuner och landsting möjlighet att söka stöd för investeringar i anläggningar för kollektivtrafik och i anläggningar för nya transportlösningar för kollektivtrafik.

Artikel på webbplatsen från Näringsdepartementet, Anna Johansson, Ibrahim Baylan