Ståljätte till attack mot effektskatten på kärnkraft


En stängning av flera kärnkraftverk riskerar att få allvarliga konsekvenser för svenska industriföretag. Nu efterfrågas från flera håll en bred översyn. ”Man måste noga fundera igenom konsekvenserna, annars riskerar svensk basindustri att straffas hårt och det tjänar ingen på”, säger Marcus Hedblom, koncernchef på Ovako.