Ställ rimliga krav på transportsektorn


Arbetet med framtidens vägtransporter måste intensifieras. Omställningen ska vara balanserad, strukturerad, välanalyserad och samordnad med övriga samhällsaktörer och ha en tydlig utgångspunkt i transporternas samhällsnytta. Det visar en ny rapport.