Stängda kärnkraftreaktorer ökar pressen på Energikommissionen


Beskedet om förtida stängning av kärnkraftsreaktorerna Oskarshamn 1 och 2 visar på behovet av satsningar på stabil elförsörjning. "Det är anmärkningsvärt att den politiska påverkan på elmarknaden tillåtits bli så stor genom skatter på kärnkraft och subventioner till andra kraftslag. Det är därför kärnkraftsägarna tvingas till detta beslut", säger Maria Sunér Fleming, ansvarig för energifrågor.