Stark sysselsättning stärker finanserna

Ekonomistyrningsverkets prognos visar att BNP-tillväxten blir fortsatt stark i år och att sysselsättningsgraden stiger till en historiskt hög nivå. Detta stärker de offentliga finanserna och ESV räknar med överskott både i år och nästa år. Överskottsmålet nås dock inte.