Stark tillväxtvilja bland turismföretagen

Tillväxtverkets undersökning ”Företagens villkor och verklighet” visar att turismföretagen vill växa mer än genomsnittet för de små och medelstora företagen i Sverige. Samtidigt ser de större hinder för sin utveckling.