Stark tro på att komma i mål i Paris


Klimatmötet i Paris pågår för fullt just nu, och närmar sig upploppet. Under onsdag eftermiddag levererades en ny text med förslag till ett globalt avtal. Detta gjorde de flesta på plats ganska hoppfulla eftersom det franska ordförandeskapet hade lyckats få ner texten från lördagens 48 sidor till 28 sidor, och lyckats ta bort tre fjärdedelar av de så kallade ”brackets” som fanns i den tidigare texten – sådana som indikerar text man inte är överens om.